logo

Welkom op mijn hotforum

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie
Auteur

evangelische beweging

rineke 06-09-08 19:04
ha allemaal,

op school hebben wij het bij godsdienst over de Evangelische beweging. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daar over denken. brandt maar los zal ik zeggen!

groet Rineke


Hotforum
Gratis je eigen forum
willemijn
08-09-08 14:05
hoii rineke
hoe bedoel je dat precies: evangelische beweging? ik snap het niet helemaal;-)
groetjes willemijn


rineke
08-09-08 16:15
ha willemijn en anderen natuurlijk,

is het duidelijker als ik het over de Evangelische kerk heb? Baptisten, Raphaelgemeenten enz.

groet Rineke


Arie vd Plas
08-09-08 16:24
Een tijd geleden hadden wij het ook over iets wat er op lijkt het lijkt mij goed om dit eens te lezen, inclusief bronnen!

Succes!

---

Stelling 2: Kun je als voorstand van de kinderdoop bij de Baptisten naar de kerk gaan of boeken van Baptisten lezen?

Allereerst wat geloven de baptisten? Een baptist kan pas een echte baptist zijn als men gedoopt is, nadat men tot geloof in Jezus Christus is gekomen door middel van een openbare belijdenis. Jezus als verlosser en Heere heeft aangenomen 1. Een baptist geloofd dus dat je twee keer gedoopt moet worden; een keer ten doop door je ouders gesteld als verbond met Jezus Christus. En een keer ten doop door je zelf als “ja” op het geloof van je ouders en op de Openbare geloofsbelijdenis. Er zijn verscheidene dingen waarmee je rekening moet houden: kinderdoop is het verbond. Maar als je in het zendingsveld bent kunnen zijn de mensen nog niet gedoopt dus dan wordt er gedoopt door dat het geloof er is 2. Er is nu in plaats van de Volwassen Doop Openbare geloofsbelijdenis gekomen. In plaats van de besnijdenis bij de jongetjes is de doop gekomen 3. Spurgeon was een bekend baptisten prediker. Hij was van huis uit aangesloten bij een congregationalistische gemeente dat is dat de leer van de volstrekte zelfstandigheid van de plaatselijke geloofsgemeente (waar de kinderdoop gewoon was. Hij was het al spoedig niet eens met de doopopvatting die daar heerste. Spurgeon was tot de overtuiging gekomen dat de Bijbelse doop iets heel anders dan de kinderdoop was. Hij zag de noodzaak in van geloof en berouw voordat de doop bij iemand kan plaatsvinden. Daarom zegt hij ook: ‘Ik kwam toen tot het besluit dat ik gedoopt moest worden, wilde Gods genade ooit een verandering in mij werken.’ Mooi om te lezen is de briefwisseling die Spurgeon met zijn moeder had over deze zaak. Moeder Spurgeon schreef: ‘O Charles, ik heb de Heere vaak gebeden een christen van je te maken, maar ik heb er nooit om gevraagd dat je een baptist zou worden’, waarop Spurgeon antwoordde: ‘Moeder, de Heere heeft uw gebed met Zijn gebruikelijke gulheid beantwoord en u veel en veel meer gegeven dan u vroeg of dacht.’ Spurgeon was bijna 16 toen hij gedoopt werd 4. Er staat bij de stelling “kun je naar de kerk gaan en boeken lezen?”. Mijn antwoord hierop is: “Ja”. Zou je anders geen boeken van Spurgeon mogen lezen? Niet luisteren naar iemand die als een Baptist gelooft? Maar je moet niet met het doel om de Baptisten in hun leer te gaan volgen. Laten we instemmen met Psalm 56 vers 4: “Ten dage als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.”

Bronverwijzing naar voetnoten:
1 : http://nl.wikipedia.org/wiki/Baptisten
2: Handelingen 2 vers 37-41 37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen(situatie zendingsveld). Handelingen 16 vers 13-40.
3: Formulier van de Heilige Doop bij het “ten derde punt”: “dewijl dan nu de Doop in de plaats van der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen, als erfgenamen van het Rijk van God en van Zijn verbond, dopen.”
4: http://kerkgeschiedenis.weblog.nl/kerkgeschiedenis/2007/07/de_doop_bij_bun.html

En nu aan jou Rineke, brand los!


willemijn
08-09-08 18:26
hoii allemaal
ok rineke

als ik dat zo lees over dat twee keer dopen vind ik dat eigenlijk een beetje vreemd. dus ze moeten én dopen én belijdenis doen? of zie ik dat verkeerd? dat is toch een beetje dubbelop? je bént toch al een keer gedoopt?

verder...de evangelische kerk. ik weet het niet zo goed, heb me er niet zo in verdiept, dus wil ik mijn mening zó niet echt geven, omdat ik anders misschien onwaarheid zegt en daar mensen mee kwetst.

groetjes willemijn


rineke
08-09-08 20:44
ha luitjes,

daar komtie dan....

allereerst even dit ik ben het volstrekt niet met de Evangelische beweging eens. De leer die zij er op na houden is op veel punten onbijbels, en dus verkeerd. De evangelischen leggen veel nadruk op Gods Liefde, Jezus aannemen, de Heilige Geest en dankbaarheid. terwijl men de ellende, eigenlijk niet wil zien. Men slaat die stap een beetje over, en zegt meteen dat men verlost is, en ze zijn daar heel dankbaar voor, wat natuurlijk niet verkeerd is.
Ook de sfeer in de diensten, lijkt me niet echt goed. Terwijl bij ons de nadruk ligt op het Woord ligt het daar meer op de dienst op zich, de muziek bijvoorbeeld.

Dan nog even iets over de baptisten. Het is denk ik niet Bijbels op 2 keer gedoopt te worden, nergens lees je in de Bijbel dat dat moet. De kinderdoop is genoeg, en bij de belijdenis beaam je dat je er mee instemd dat wat je ouders bij de doop beloofd hebben, en dat je met dat leven verder wil gaan in de toekomst. Ik denk dat dat een heel goede instelling is.

voor nu laad ik het er even bij (nog even voor school verder) Ik geef het woord aan jullie


Arie vd Plas
09-09-08 19:38
! Ik ben ook niet -helemaal- eens met de evangelische bewing, maar wil wel een paar feedjes geven !

Ik ben het eens met jou eerste deel, ik ben ook niet voor de Evangelische Beweging -iedere kerk heeft zijn gebreken! kerken die homo's(verzamelnaam) trouwen volstrekt on Bijbels- Daarmee goed gekeurd nee, daarmee gelijk die mensen kunnen niet zalig worden zeg dat nooit, want alleen aan God het oordeel!

Even je citaat overgenomen:
"Dan nog even iets over de baptisten. Het is denk ik niet Bijbels op 2 keer gedoopt te worden, nergens lees je in de Bijbel dat dat moet. De kinderdoop is genoeg, en bij de belijdenis beaam je dat je er mee instemd dat wat je ouders bij de doop beloofd hebben, en dat je met dat leven verder wil gaan in de toekomst. Ik denk dat dat een heel goede instelling is."

Rineke, weet je dat er helemaal NERGENS IN DE Bijbel iets staat over de kinderdoop! Wel de besnijdenis op de achtste dag! Maar voor de rest niet ik ben wel eens met je maar het staat nergens! OF weet jij wel een tekst?!

Hartelijke groeten,
Arie van der Plas


rineke
09-09-08 19:49
ha arie,

inderdaad staat het niet in de Bijbel, maar wat ik bedoelde is het volgende: in de Bijbel staat over de instelling van de besnijdenis, door dat er in het nieuwe testament geen bloed meer hoeft te vloeien, hebben wij nu de doop, bij de kinderen, de besnijdenis was toch ook bij kinderen? Waarom de doop dan niet. Je leest in de Bijbel nergens dat je als je volwassen bent, nogmaals gedoopt moet worden.

Groet Rineke


eline
09-09-08 21:37
Hallo,

Enkele teksten over dopen:

Matth. 28:19: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.”

Hand. 1:5: “Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.”

Paulus doopte Lydia en de stokbewaarder met hun gezinnen. Hand. 16.

In Markus 16:16 staat: ”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.”

Ik vind dat de bovenste wel met de kinderdoop te maken heeft. Jezus heeft ons dus geboden om gedoopt te worden.


willemijn
10-09-08 18:18
hoii allemaal

volgens mij wordt daar niet echt mee bedoeld dat het de KINDERDOOP is hoor, eline. maar de kinderdoop is wel belangrijk. en zoals rineke al zei: in plaats van de besnijdenis gekomen omdat er geen bloed meer hoefde te vloeien. (zeg ik het zo goed?)

en over dat 2 keer dopen...zoals rineke (nog een keer!) al zei: toen je nog een baby was ben je (waarschijnlijk) gedoopt, dan hoef je niet met je belijdenis nog een keer gedoopt te worden. dan zeg je eigenlijk: ik wil de Heere dienen en bij Zijn gemeente horen en dan vind ik niet dat je dan nog een keer gedoopt hoeft te worden.

heb ik het zo goed gezegd? anders mag je het zeggen hoor!

groetjes willemijn


rineke
10-09-08 19:22
ha allemaal,

Inderdaad wordt in die tekst niet de kinderdoop bedoeld. Hier wordt gewezen op de proselieten doop (de doop die heidenen die tot bekering zijn gekomen ondergaan)

groet Rineke


Arie vd Plas
10-09-08 19:44
Rineke, netjes uitgelegt!

(P.s. ik begreep het wel hoor maar als andere mensen het lezen... Dan is het misschien handig als je toch wel weet wat je ermee bedoelt)

Groet Arie


joost
07-11-08 17:00
heej

jullie moeten niet vergeten dat er heel veel goede dingen zijn in de evangelische beweging.

joost


Arie vd Plas
07-11-08 19:58
Hoi allemaal,

Ik denk dat Joost gelijk heeft!

Een jonge uit mijn klas zei pas: "Het gaat maakt niet uit in welke kerk je zit, als je er maar in zit". Ik geloof dat God in elke kerk kan werken.

Groetjes Arie


willemijn
10-11-08 14:16
natuurlijk zijn er ook goede dingen in de evangelische beweging. alle kerken hebben zo hun fouten. dat geef ik eerlijk toe.

maar dan ben ik het niet eens met wat arie zegt, want jij zegt dat je het eens bent met het gezegde: "Het gaat maakt niet uit in welke kerk je zit, als je er maar in zit".
want dan kun je dus gewoon zeggen: o, ik ga naar die kerk want het maakt toch niet uit waar je zit! je moet het wel eens zijn met wat er gepreekt word en dat is heus niet overal hetzelfde.

volgens mij is het bij de evangelische kerk van: je moet de Heere Jezus aannemen en dan is het genoeg. maar is dat genoeg? is het allemaal zo gemakkelijk? is het gewoon "ja" zeggen en je bent bekeerd?

ik kan het ook verkeerd zeggen hoor, zeg het gerust!

groetjes willemijnHotforum
Gratis je eigen forum
joost
10-11-08 16:45
Tsja

het maakt wel uit. Zeker als ze tegen Gods woord ingaan.
maar wat ik bedoelde is: in veel evangelische kringen is er nog heel veel liefde en dat vind ik mooi
en dat wou ik ff zeggen

joost


willemijn
10-11-08 18:08
en daar heb je helemaal gelijk in!!! ze hebben ook wel dingen waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen..

net zoals de Jehova-getuigen, die komen tenminste voor hun geloof uit....gaan er helemaal voor langs de deuren...iets wat wij vaak niet (durven) doen


Arie vd Plas
10-11-08 21:19
Hoi Willemijn,

Je hebt mijn niet horen zeggen dat ik het daarmee eens was. Misschien maak jij dat uit mijn oworden op maar ik bedoel het niet zo. Ik bedoel dat als God werkelijk wil overal kan werken. Maar ik zeg niet het maakt dan per defenitie niet uit in welke kerk je zegt.

Overig ben ik het wel een met jou, Joost, wij komen inderdaad vaak niet voor ons geloof uit. Iets om te leren?


Groetjes Arie


willemijn
11-11-08 06:22
sorry arie, maar ja, dat maakte ik inderdaad uit jouw woorden op. als ik eens terug kijk, dan zie ik dat ik niet zo goed gelezen had, nogmaals sorry;-)

en je hebt gelijk: de Heere kan overal werken, ook op plaatsen waar Hij niet gediend word.


leonie
18-11-08 21:38
ik ben van harte met dat laatste zinnetje eens

Emily
21-06-09 16:59
Het is zeker waar dat zij dingen hebben waar wij een voorbeeld aan mogen nemen, maar ik denk dat het echte verschil tussen hen en ons is, dat zij bijna alleen maar stil staan bij Gods liefde & grootheid, en niet bij het feit dat wij zondig zijn.

AvdP
23-06-09 19:26
Afgelopen zondag een preek gehoord over Handelingen 2:42. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. Daar ging het ook om de evangelische gemeenten, zij zeggen wij zijn niet meer zondig, we kunnen geen zonden meer doen... We moeten blijven bij de leer, dat betekent volharden, blijven bij! Laten we ook als we denken dat de Evangelische gemeenten het mis hebben ze opdragen in de gebeden, immers bij ons in de kerken zijn ook fouten...

Adverteerder:

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie