logo

LEES DE HUISREGELS EN FAQ op http://www.hotforum.nl/forum/schuldhulp

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie
Auteur

Akte registreren door/bij belastingdienst

Hotforum
Gratis je eigen forum
Jos en An
03-08-11 08:52
Lannie, Je maakt de vergissing dat je het op jou situatie betrekt.
Het gaat er niet om of iemand samen woont of ergens in woont.

Feit blijft dat bij een onderhandse of notariële akte er tegenover derden (we spreken bij schulden dan over schuldeisers) toch duidelijk bewijs moet zijn welke zaken van jou en welke zaken niet van jou zijn.

Bij ons was destijds een samenlevingscontract overbodig en had weggegooid geld geweest wat de bewijsvoering betreft omtrend schulden, omdat wij alles strikt gescheiden hadden en ik van de meeste inboedel nog bonnen had welke dateerden van mijn vorige huwelijk.

Schuldeisers, en deurwaarders zijn niet van gisteren.
Zij wisten ook dat ik hier al jaren woonde ver voordat ik Jos leerde kennen. Zij hebben dus ook niet eens geprobeerd om beslag te leggen op mijn inboedel.

Maar zou je nou als stel al een poos samen wonen, je hebt bijvoorbeeld een en/of rekening, je partner is medehuurder en je hebt ook geen bewijzen doormiddel van aankoopbonnen op naam enzv, dan kun je nog zoveel aktes laten opmaken als je wil, en zelfs bij een notaris om aan te geven welke spullen van jou en welke spullen van je partner zijn.
Een schuldeiser zou dit dan makkelijk kunnen aanvechten.
Simpelweg omdat dat niet geloofwaardig is.

En dat die akte bij de belastingdienst bij jou geholpen heeft kan ook te verklaren zijn aan het feit dat je in woont en dat alle zaken strikt gescheiden zijn.
Maar het zal dus niet DE oplossing zijn bij alle andere mensen en andere situatie's

Pfew een heel verhaal

Maar hopelijk begrijp je wat Maickel en ik hiermee bedoelen.


Maickel
02-08-11 22:29

Lannie,

het gaat er niet zozeer om wat ik denk. Mij gaat het om het beeld wat je schetst waar anderen zich mogelijk aan vastklampen. Het is dan mijn mening dat ik een “tegengeluid” mag laten horen en dat heb je, ondanks dat ik toch ruim de kans gegeven heb, niet weg kunnen nemen.

Volgens mij toon ik aan dat je jezelf tegenspreekt dus die conclusie trek je goed. Ik concludeer dan op mijn beurt dat als je jezelf tegenspreekt je minimaal in één van die gevallen dan "onzin" neerzet.

Dan nog even wat je stelling aangaat. Ik meen of neem aan dat je oud collega's belastingambtenaren zijn. Tja, het gaat me wat te ver om te zeggen dat ze liegen. Ik heb ze niet gesproken en weet dus niet wat en hoe de vraagstelling was waarop ze geantwoord hebben. Wat ik je met zekerheid kan zeggen is dat als een belastingambtenaar beweerd dat een onderhandse akte die je gratis laat registreren bij de belastingdienst met het doel dat een deurwaarder niet aan goederen kan komen dan ga ik graag de "strijd" met die ambtenaar aan. Blijkbaar heeft de goede man of vrouw dan geen juridisch inzicht in wat de wetgever wel of niet toelaat.

Dan nog het voorbeeldje dat ik gaf Lannie heeft niets met jouw persoonlijke situatie te maken. Dat was gewoon een voorbeeld op zich. Hoe zou ik moeten weten of je samenwoont of een huisgenoot hebt of wat dan ook wat er achter je voordeur afspeelt. Dat is geheel privé en zal ik me nooit over uitlaten tenzij je het zelf als een relevant voorbeeld gebruikt.

Maar misschien is het verstandig toch nog eens even goed te lezen wat de belastingdienst registreert. Het lijkt me niet nodig om dit stuk daarover hier neer te zetten. Jos en An heeft dat al gedaan 02-08-11 08:27
lannie1964
02-08-11 21:54
En dan nog iets het gaat hier niet om spullen van mijn partner, maar om spullen van mijn huisgenoot, in mijn ogen ook iets anders, als ik zou samen wonen had ik wel geld vrij gemaakt voor een samenlevingscontract.

lannie1964
02-08-11 21:53
Maickel, jij mag dan denken dat ik onzin verkoop en mezelf tegenspreek, het ging er mij alleen om dat je je spullen kunt laten registreren en dat dat rechtsgeldig is, er staan tenslotte twee handtekeningen onder, door beide partijen overeengekomen en is dus hetzelfde als een overeenkomst wat rechtsgeldig is in Nederland. Kijk ook even op uwwet.nl of google even daar staan zulk soort overeenkomsten met rechtsuitspraken vermeld.

Ik heb ook nog verschillende oud collega's hierover gesproken dus bel zelf als je me niet gelooft, als ik lieg, liegen zij ook.Het is en blijft een goedkope manier ( gratis) om je spullen te registreren zodat een eventuele deurwaarde van de spullen van een ander afblijft, als je wil sjoemelen is dat je eigen verantwoording.


Maickel
02-08-11 20:17
Lannie,

Je schrijft; ***Maickel, het gaat hier niet om het betalen van rekeningen of boodschappen, maar puur om het registreren van je eigendommen, wat dus rechtsgeldig is.***

Wat ik schreef was een voorbeeld om aan te tonen dat, met alle respect voor je, het onzin is wat je neerzet en dat probeer je nu te verbloemen met te zeggen dat het hier om registreren van eigendommen gaat.
Je wilt dus nog steeds vol blijven houden dat als je een document samen met je partner opstelt over eigendommen en dit document laat registreren bij de belastingdienst dat we het dan dus hebben over een rechtsgeldig document van wat je eigendommen zijn en opzichte van derden.

Je mag alle akten laten registreren. Zelfs de eerste tekening van je kind als je dat zou willen.Misschien dan maar even wat quotes van je uit dit topic;

01-08-11 07:27 En ja de belastingdienst controleert dit niet, het is dus aan je zelf om dit zo eerlijk mogelijk vast te leggen…

02-08-11 07:57 En een overeenkomst, getekend door beide partijen is nog altijd rechtsgeldig in Nederland.

02-08-11 08:44 De belastingdienst is in mijn ogen een overheidsinstelling, en als je ej papaieren terug krijgt zijn die keurig gestempeld en voorzien van een nummer en voor zover ik heb nagegaan bij de dienst is dit rechtsgeldig, anders hadden de deurwaarders wel doorgegaan met beslag leggen op de spullen van mijn huisgenoot.
En natuurlijk is het bij een notaris een akte die de notaris voor je invult, maar als je het gaat betwisten bij een rechtbank is de akte van de belastingdienst rechtsgeldig, net zoals je alles op papier zet en laat ondertekenen door een advocaat.
Vertel me eens Lannie hoe een overeenkomst rechtsgeldig kan zijn als de inhoud niet gecontroleerd is. Dan is in het aller-gunstigste geval de overeenkomst tussen de beiden personen geldig maar absoluut niet waar het gaat om de rechten die derden hebben.lannie1964
02-08-11 19:21
Erisnog hoop, dan weet ik neit welke notaris je gebeld hebt, maar huwelijkse voorwaarden zijn dus wel te wijzigen, het is nu zelfs zo dat er een wetswijziging heeft plaats gevonden waardoor er geen toestemming meer nodig is van de rechter. Wel is het zo als je de voorwaarden wil wijzigen om schuldeisers te ontlopen dat dat niet word geaccepteerd. Misschien dat je daar mee in de war ben en anders even googlen op huwelijkse voorwaarden wijzigen dan kun je er alles over lezen.

Maickel, het gaat hier niet om het betalen van rekeningen of boodschappen, maar puur om het registreren van je eigendommen, wat dus rechtsgeldig is.

Jos en An, dat wateen rechtbank uitspreekt heeft inderdaad met een echtscheiding geen waarde, maar heeft de ex wel geld, kan het wel degelijk van waarde zijn de uitspraak.


Jos en An
02-08-11 12:21
Als je samen tijdens echtscheiding een convenant laat opstellen, waarbij je laat vast leggen dat de ene partner bijvoorbeeld de lening af lost, en de andere partner niet.
En de rechter bekrachtigd dit in een echtscheidingsbeschikking dan is dit ook een rechtsgeldige overeenkomst....zou je denken.

Maar als de partner die het aflossen van de lening op zich heeft genomen stopt met betalen, dan komen de schuldeisers toch echt bij degene die dus volgens het convenant niet hoeft te betalen, en schuldeisers staan dan gewoon in hun recht.

Je zou dan denken de rechter heeft het convenant goedgekeurd, en dus is het rechtsgeldig, maar dit is dus niet zo, er wordt dan terug gegrepen op de hoofdelijk aansprakelijkheid van beide ex partners.
En ook op het convenant en echtscheidingsbeschikking staat een stempel van de datum en een stempel van de rechtbank.


IsErNogHoop
02-08-11 12:00
@lannie1964
Sorry maar zoals ik ook al aangaf in het andere topic wat hier over ging...ik heb met meerdere notariskantoren gebeld hier in de omgeving en ook diegene waar we onze eigenlijke voorwaarden hebben laten vastleggen...maar alle zeggen hetzelfde dat we geen andere kunnen laten opstellen of toe kunnen voegen.
Behalve zelf een brief toe voegen met onze beider handtekening.
Dus tja wat is nu wijsheid...heeft het dan zowiezo wel nut om het ook te laten registreren...want het is blijkbaar allemaal niet meer rechtsgeldend als je daar ooit op wat voor manier mee te maken krijgt.


Maickel
02-08-11 10:28

Lannie,

Stel jij nu maar eens een mooie overeenkomst op samen met je vriend dat jij nooit van zijn leven iets hoeft te betalen aan boodschappen of rekeningen die bij jullie binnenkomen en onderteken die beiden maar.
Ook dat is een overeenkomst die je aan kunt gaan en ja die kun je ook laten registreren bij de belastingdienst.

En dan mag jij mij uitleggen of en hoe rechtsgeldig je overeenkomst is als een (schuld)eiser verhaal bij je komt halen.
Volgens jou is een overeenkomst getekend door beide partijen rechtsgeldig in Nederland en de belastingdienst is een overheidsinstelling dus is het rechtsgeldig en blijft de overeenkomst overeind in de rechtbank als een derde zijn rechten uit wil oefenen.


Ik ben benieuwd naar het antwoord


lannie1964
02-08-11 08:44
De belastingdienst is in mijn ogen een overheidsinstelling, en als je ej papaieren terug krijgt zijn die keurig gestempeld en voorzien van een nummer en voor zover ik heb nagegaan bij de dienst is dit rechtsgeldig, anders hadden de deurwaarders wel doorgegaan met beslag leggen op de spullen van mijn huisgenoot.

En natuurlijk is het bij een notaris een akte die de notaris voor je invult, maar als je het gaat betwisten bij een rechtbank is de akte van de belastingdienst rechtsgeldig, net zoals je alles op papier zet en laat ondertekenen door een advocaat.


Jos en An
02-08-11 08:27
Ik heb de volgende informatie gevonden over een onderhandse akte:

Een onderhandse akte kan een belangrijk bewijsmiddel zijn. In de eerste plaats voor de partijen die de overeenkomst hebben afgesloten. Alhoewel het perfect mogelijk is om een overeenkomst mondeling af te sluiten, is het toch aan te raden om een onderhandse akte op te stellen en de gemaakte afspraken zoveel mogelijk op papier te zetten.

Een onderhandse akte heeft wel een grote bewijskracht voor de partijen die de overeenkomst afsluiten, maar zij is niet noodzakelijk "tegenstelbaar" aan derden, wat wil zeggen dat zij niet noodzakelijk bewijskracht heeft naar derden toe. Met "derden" worden bedoeld, andere personen dan degenen die de overeenkomst hebben afgesloten.

Een authentieke akte daarentegen is wel tegenstelbaar aan derden.
Zie hieronder:

Een authentieke akte is een akte die in de wettelijke vormen is opgesteld door een notaris, door een rechter en in sommige gevallen door een administratieve overheid zoals de gouverneur, de burgemeester, de ambtenaar van de burgerlijke stand, enz.
Een authentieke akte is tegenstelbaar aan derden.
Dit wil zeggen dat derden of personen die geen partij zijn bij de overeenkomst, het bestaan van de akte en de overeenkomst die in de akte is vastgelegd, niet in twijfel kunnen trekken.

Derden hoeven uiteraard niet akkoord te gaan met hetgeen in de akte wordt overeengekomen, maar het bestaan van de akte zelf en hetgeen in de akte vermeld staat, kunnnen zij niet betwisten wanneer de akte een vaste datum heeft.

Ook over de datum die de akte draagt, is geen enkele discussie mogelijk.

Een authentieke akte levert tussen de contracterende partijen dus een volledig bewijs op van de overeenkomst die in de akte is opgenomen (ook al kan de overeenkomst in de akte zelf voor de rechtbank eventueel betwist worden door belanghebbende partijen).

Het lijkt mij dus dat zowel bij de lijst van goederen zelfstandig bijgevoegd aan de huwelijkse voorwaarden
Als de akte die je registreert bij de belastingdienst minder rechtsgeldig is dan een notariële akte.


lannie1964
02-08-11 07:57
En een overeenkomst, getekend door beide partijen is nog altijd rechtsgeldig in Nederland.

Er is nog hoop, huwelijkse voorwaarden kun ej altijd aan laten apssen, welliswaar kost je dat geld maar het kan welm


Maickel
02-08-11 00:30
Ja, daar heb je ook wel gelijk in.

Maar goed, zoals je gezien hebt registreert de belastingdienst niets inhoudelijk en wat geregistreerd wordt is niet aan te tonen. Je zou een document kunnen maken, dat beiden ondertekenen en dat registreren maar dan nog is het niet meer dan een overeenkomst tussen jullie beiden.


IsErNogHoop
02-08-11 00:03
@Maickel,
Maar wat ik dan wel raar vind is dat als je op het moment van trouwen onder huwelijkse voorwaarden alles wat je op dat moment bezit wel kunt laten vastleggen bij een notaris...maar als je een paar jaar verder bent dit niet meer kunt laten veranderen of toevoegen.
Want dan word er gewoon gezegd dat je er zelf maar een briefje bij moet stoppen van wat je erbij hebt gekregen per persoon daarop beide je handtekening moet zetten zodat het voor beide duidelijk is.
Maar het is niet rechtsgeldend...wat dus inhoud...als je bvb na een x aantal jaren uit elkaar zou gaan en het de ander moeilijk wilt maken je gewoon toch nog bvb zijn lievelings gitaar (noem maar een ding) zo mee kunt nemen.
Want het staat toch niet vastgelegd bij een notaris en hij kan niet aantonen dat hij het heeft gekocht.
Hoe krom kan het zijn eigenlijk


Hotforum
Gratis je eigen forum
Maickel
01-08-11 23:50
@ IsErNogHoop,

Volgens mij ben jij op zoek naar een document dat een bewijs is van.... Zoals ik in een ander topic van je kon lezen.

In dit Topic blijkt (vandaar dat ik het gestart heb) mijn vermoeden dat juridisch gezien de akte die je kunt laten registreren door en bij de belastingdienst in deze zin geen enkele waarde heeft.


IsErNogHoop
01-08-11 23:31
Sorry het is al laat ...een auto kun je aantonen dmv de papieren.

IsErNogHoop
01-08-11 23:29
Maar hoe toon je dan aan als er veel spullen 2e hands zijn aangeschafd...laat zeggen via Marktplaats of gewoon op een rommelmarkt maar wel waarde heeft?
Wij willen het graag vast laten leggen omdat de meeste spullen die op onze huwelijkse voorwaarden voorkomen kapot,er niet meer zijn of vervangen zijn (bvb auto,meubels)
Dan word het toch een beetje moeilijker lijkt mij.


flappie
01-08-11 16:15
De belatsingdienst neemt het hele verhaal niet over op de akte die je toegestuurd wordt. In een geval van een beslaglegging kan dit echter wel opgevraagd worden.

Maar goed in ons geval is het ook nog eens zo dat mijn vriend geleend heeft voor de inboedel bij de gemeente en het dus ook zijn spullen zijn. Dit kunnen wij gewoon aantonen.


Maickel
01-08-11 10:19
Okay, dank je voor de uitleg.

Met wat ik nu gelezen heb mag ik dus concluderen dat registratie van goederen bij de belastingdienst zeker wel van enig nut is maar eigenlijk enkel zin heeft als je zelf keihard bewijs hebt dat wat er genoteerd is ook juist genoteerd is.

Het heeft dus geen zin of nut voor iemand die meent onder de verkoop van zijn goederen uit te kunnen komen via een deurwaarder om dan "maar even" de spullen te registreren bij de belastingdienst.
De belastingdienst registreert dat je iets hebt laten registreren maar niet wat je hebt laten registreren.


lannie1964
01-08-11 09:18
Het is ook zo dat mijn huisgenoot bonnen heeft van zijn spullen, misschien dat een deurwaarder het dan accepteerd. Het blijft dan toch een feit als je het zo laat registreren het heel veel geld scheelt. Het is neit zo dat je je eigen spullen op naam van een ander moet laten zetten, dan ben je in mijn ogen ook wel een beetje dom bezig, als het fout loopt heb je helemaal niets meer. De spullen die ik nog heb staan gewoon opgeslagen in een garage, samen met de spullen van mijn dochter. Alles wat ik heb laten registreren is te bewijzen dat die spullen niet van mij zijn.

Jos en An
01-08-11 08:41
Ik heb me dit ook al een tijd afgevraagd, en misschien dat het wel werkt als je niet al te lang samen woont en dus die akte ook overeen komt met de datum dat je ingeschreven staat in de gemeente administratie, en zaken echt strikt gescheiden zijn.


Wij hebben destijds op advies van de schuldhulpverlening verschillende notarissen gesproken, en gemaild over een samenlevingscontract.
En omdat wij al 3 jaar samen woonde had een samenlevingscontract ivb met schulden geen zin.
Maar ons is verteld dat als zaken echt strikt gescheiden zijn.
Zoals het huis de vaste lasten en de inboedel op één naam waarbij je dit ook kunt aantonen doormiddel van aankoopbonnen op naam contracten en rekeningafschriften, op datum van voor het samen wonen, dat dan zelfs een samenlevingscontract niet nodig is.


lannie1964
01-08-11 07:27
Maickel, bij mij heeft het gewerkt, wat er op mijn lijst stond was niet noemenswaardig om te verkopen, het meeste is al verkocht, maar ze blijven in elk geval wel van de spullen van je huisgenoot af doordat je die brief met stempel kan overleggen. En ja de belastingdienst controleert dit niet, het is dus aan je zelf om dit zo eerlijk mogelijk vast te leggen, temeer je huisgenoot/ten dan ook recht van spreken hebben als je verhuist, dan heb je niets meer. Alles wat ik nog heb staat opgeslagen en daar mogen ze gerust gaan kijken en dat hebben ze niet gedaan, heb ze dat voorgesteld, maar vonden ze niet nodig.

Maickel
31-07-11 23:08
hallo lannie

En werkte dat echt en ken je nog andere gevallen waarin dat echt werkte. Ik geloof je zondermeer op je woord hoor maar ik kan me niet echt indenken dat er ook maar iets van een "bewijs" aan ontleend kan worden.

Per slot van rekening is er niemand die die lijst mee controleerd op welke manier dan ook. Dus of het ook echt zo is en of de goederen wel aanwezig zijn. Wat ik op de site van de belastingdienst zie is dat ze inderdaad registreren maar dat er op zich geen enkele waarde aan gehecht kan worden.


lannie1964
31-07-11 22:50
Maickel, ik heb dat gedaan omdat ik inwonend ben bij iemand en er constant beslag werd gelegd op mijn huisgenoot zijn spullen. Ik hoorde via de schuldhulpverlening dat je dit kan talen registreren bij de belastingdienst, toen alleen nog in Leeuwarden en heb dat ook gedaan. Op het moment dat ze weer beslag kwamen leggen hoefde ik alleen maar een kopie van de geregistreerde akte op te sturen en ze bleven weg.Je stuurt namelijk zelf een brief mee waarin staat wat van jou is en van de andere persoon, daarop word ook een stempel en een nummer gezet wat overeen komt met de registratie, het voorkomt een hoop ellende, maar dat is mijn mening en scheelt veel geld door het zo te doen ipv bij een notaris.

bwa
31-07-11 21:39
nou volgens mij heeft het geen zin om dit te gaan proberen de belasingdienst beschrijft niet de inhoud van de akte,alleen dat je het hebt aangeboden

Let op!

De inhoud van een akte kunt u niet bij de Belastingdienst laten registreren. Als u een akte laat registreren bij de Belastingdienst, kunt u later alleen bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond. Voor meer informatie over auteursrechten kunt u terecht bij de volgende organisaties:

zou ook te mooi zijn om de dure notaris te vermijden


Maickel 31-07-11 21:18
Ik lees hier redelijk vaak dat je in plaats van de "dure" notaris je goederen kunt laten registreren bij de belastingdienst. Uiteraard heb ik ook op de site van de belastingdienst gelezen hoe een en ander in zijn werk gaat en wat er nu eigenlijk geregistreerd wordt.

Vaak wordt dit hier aangeraden aan mensen te doen die gaan samenwonen met een persoon die schulden heeft en dan op die manier vast te leggen wat van wie is zodat een eventuele deurwaarder er niet aan zou kunnen.


Ik zou dat op zich graag willen geloven en in dat geval zou het een mooi middel zijn en zeker een goedkoop alternatief voor als je niet alle aankoopbewijzen (en dan ook nog op naam) hebt.
Wel vraag ik me af wat de bewijskracht dan van dit document of deze akte is.

Kan iemand me dat uitleggen?


Adverteerder:

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie