logo

Welkom op het KNCV-Forum
1 2 
Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie
Auteur

Klik hier voor de discussie over MSD

Hotforum
Gratis je eigen forum
Dick Thoenes
Woonplaats: Den Haag
29-09-10 10:50
Kleine correctie: Organon is door AkzoNobel verkocht aan Schering en die heeft het doorverkocht aan MSD.

Dick Thoenes
Woonplaats: Den Haag
29-09-10 10:37
Nederland is nu al meer dan twintig jaar bezig zijn kenniseconomie systematisch af te breken. Weg met de industrie, leve de dienstensector, was ons motto. De pers en de politiek hebben dit decennia lang gepredikt. In het onderwijs werden de bèta-vakken gesloopt. En nu ineens zijn er mensen die zich zorgen maken over de verdwijnende kenniseconomie!
Nederland was ooit een vooraanstaand kennisland. Ondernemingen als Philips, Shell, Akzo, DSM, en ook Unilever, liepen vooraan in de toepassing van door hen zelf ontwikkelde kennis. De besturen van deze maatschappijen benadrukten voortdurend het belang daarvan. De positie van deze ondernemingen werd in belangrijke mate bepaald door hun geavanceerde technologieën. Hun lange termijn–beleid was gebaseerd op het principe dat je de concurrentie vóór moet blijven in de ontwikkeling van nieuwe processen en producten. En daarvoor heb je een aanzienlijk R&D-apparaat nodig met eerste klas vakmensen. Niet alleen voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook voor het in stand houden van de productie van hoogwaardige spullen.
Maar toen kwam er een nieuwe generatie topbestuurders, de generatie van economen, financiers en boekhouders. Die waren voornamelijk geïnteresseerd in de resultaten van het afgelopen kwartaal en keken liever niet verder dan het volgende kwartaal. Hun visie op hun bedrijven was niet een van lange termijn technische vooruitgang, maar van korte termijn financiële resultaten. Ze hadden gewoon minder technologische visie. R&D was niet meer zo belangrijk, onderzoekers van wereldnaam werden vervroegd gepensioneerd.
AkzoNobel ging hierin voor: vele technisch hoogstaande en winstgevende bedrijfsonderdelen werden verkocht, zoals de vezels, de katalysatoren, de farmacie en zelfs de unieke supervezel Twaron. AkzoNobel was ooit een veelzijdig chemisch concern met een beroemde research, nu is het vooral een verfproducent, zij het de grootste ter wereld. Nu deed de Voorzitter van de RvB de historische uitspraak: “verf en pillen passen niet bij elkaar”. Dat is alleen waar uit marketing-oogpunt, maar het is helemaal niet waar uit chemisch-technologisch oogpunt. Het standpunt van Wijers staat dan ook haaks op het beleid van zijn voorgangers.
Helaas hebben de andere hierboven genoemde grote ondernemingen alle aan deze uitverkoop meegedaan. Merkwaardig genoeg heeft de politiek toen nauwelijks gereageerd op deze onomkeerbare afbraak van onze kenniseconomie.
As je bedrijven verkoopt aan ondernemers die geen historische band hebben met deze bedrijven en die geen oog hebben voor de speciale kennis waarop hun productie is gebaseerd, weet je bijna zeker dat deze bedrijven op de middellange termijn ten dode opgeschreven zijn. Als regel zal de koper ze weer doorverkopen, totdat ze uiteindelijk geliquideerd worden. Een goede uitzondering is de verkoop van Twaron aan Tejin, die er rijk aan geworden is (had AkzoNobel met zijn betere R&D dus ook gekund).
Dat enkele jaren geleden Organon door AkzoNobel is verkocht aan MSD is een voorbeeld van een ongelooflijk wanbeleid. Je haalt een aardig bedrag aan contanten binnen maar je snijdt in de toekomst van je eigen onderneming.

D. Thoenes


ventje
31-08-10 16:49
Beste Ir. C.R. (Nelo) Emerencia: de rechtzaak is niet aangespannen door de RvC maar door de OR van NV Organon. De RvC steunt welliswaar de OR indeze maar is geen partij.

KNCV
26-08-10 13:18
http://www.fd.nl/artikel/20120041/msd-lijkt-niet-gevoelig-drukmiddel-personeel-commissarissen-organon

Nelo Emerencia
Woonplaats: Den Haag
Homepage
26-08-10 11:49
Geachte betrokken,

Op 24 augustus jl. sprak een delegatie van de chemische sector (VNCI / Regiegroep Chemie) met de minister van EZ over de dreigende situatie rond het voorgenomen besluit van MSD om de R&D-afdelingen in Nederland te sluiten. De invalshoek voor chemie is het kenniseconomie -aspect van dit issue met de doelstelling om de gevolgen van een eventueel massaontslag aan te pakken vanuit de context van de Nederlandse kenniseconomie en de strategieën om die te realiseren.

De minister was zeer geïnteresseerd in de ideeën en het voorstel van chemie om de gevolgen van de (eventuele) sluiting op te vangen en om te buigen naar positieve stappen naar de toekomst.
Zij kan weliswaar geen positie innemen voordat het duidelijk is welk besluit wordt genomen. Vooralsnog wordt alle ruimte geboden aan de lokale instanties in Oss om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden. Een werkgroep van alle lokale/regionale stakeholders bestudeert momenteel de mogelijkheden om in Oss een ‘coherente site’ te vestigen voor relevante R&D voor de farmaceutische sector (in de vorm van een campus).

Nadat de Ondernemingskamer een uitspraak heeft gedaan in de zaak die is aangespannen door de RvC van Organon en de situatie duidelijk is, zal zij de mogelijkheden voor Oss en de verschillende alternatieven verder uitdiepen om tot een besluit te kunnen komen. Dat besluit kan een combinatie zijn van meer dan een van de alternatieven.
Zodra er duidelijkheid is kunnen er beslissingen worden genomen die hun vervolg en uitvoering zullen krijgen in de volgende kabinetsperiode. Zodra het zover is, zal chemie weer contact hebben met de minister en haar departement om ons voorstel in detail door te spreken.

Met vriendelijke groeten,

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Ir. C.R. (Nelo) Emerencia
Speerpuntmanager Onderwijs & Innovatie / Secretaris Regiegroep Chemie


KNCV
Woonplaats: Den Haag
Homepage
24-08-10 14:08
Een groep van 17 hoogleraren heeft een brief gestuurd naar diverse ministeries: http://www.kncv.nl/Uploads/2010/8/100820-brief-MSD-acad-MR-TK-FINAL.pdf (PDF, 1MB).

Naar deze brief wordt ook verwezen in een artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/economie/article1411441.ece/Wetenschappers_strijden_voor_doorstart_Organon .


Organees
09-08-10 11:31
Naar aanleiding van Wijers' recente woorden over de strategische beslissing de pillen van de verf te scheiden wil ik toch even in herinnering brengen wat hij toen gedaan heeft.
Op 27 maart 2007 zou Organon BioSciences (OBS) afgesplitst worden van Akzo Nobel en naar de beurs gaan. Toon Wilderbeek trad op 28 februari terug uit de raad van bestuur van Akzo Nobel om als nieuwe bestuursvoorzitter van OBS zijn handen vrij te hebben voor de 'roadshow' die maandag 12 maart zou beginnen. Zondagavond 11 besloot Wijers OBS niet naar de beurs te laten gaan, maar aan Schering-Plough te verkopen, door wie hij 10 dagen eerder benaderd was.
Sneu voor OBS, dat Wijers geld belangrijker vond dan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Monique Kooij
Woonplaats: Den Haag
02-08-10 08:33
http://www.fd.nl/artikel/18869067/rvc-blokkeert-besluit-msd-organon-media

willem rotskamp
Woonplaats: Nieuwegein
27-07-10 12:21
De vraag of Wijers "Nee" had kunnen zeggen is simpel. Dat kon. Hij kan praten. Waarschijnlijk was het dan alsnog gebeurt als Wijers aan de kant was gezet.

Grote probleem was dat hij het in Amerikaanse handen heeft gebracht. SP's CEO Fred Hassan had en heeft een zeer grote reputatie in het uitkleden en doorverkopen van bedrijven waar hij de scepter over zwaait. De bedrijven waar hij de baas is geweest zijn vrijwel allen op deze manier om zeep geholpen. Als de aandeelhouders dit willen is dit uiteraard bijna niet tegen te houden, maar toch denk ik dat Wijers NEE had moeten zeggen. Dit zou een duidelijk signaal kunnen zijn geweest naar het Nederlandse bedrijfleven en vooral de politiek. Met de verkoop van Organon aan Schering-Plough is toendertijd het begin gemaakt aan de slachting van dit Nederlandse bedrijf. Als iemand toen zijn mond had moeten open doen was het wel Wijers, niet als CEO, maar als ex-minister van economische zaken.

Dit had hem misschien zijn baan gekost als CEO, maar gezien zijn salaris mag dat geen probleem zijn. Hij had toen kunnen laten zien dat hij een sterke bestuurder is.

Wijers is misschien niet de schuldige, maar het is wel onder zijn bewind begonnen.


Arjen Dijkgraaf
Homepage
23-07-10 12:22
Hoorde net op de radio AkzoNobel-topman Hans Wijers, die nog steeds van mening is dat de verkoop van Organon indertijd een strategisch verstandig besluit was: "Er was, simpel gezegd, geen samenhang tussen verf aan de ene kant en farma aan de andere kant."

Ik herinner me ook dat de complete financiële wereld Wijers (en zijn voorgangers) jarenlang de kop murw heeft gezeurd met de vraag wanneer AkzoNobel nu eindelijk eens zou worden opgesplitst. Een concern met meer dan één kernactiviteit schijnt in die kringen uiterst matig te worden gewaardeerd, omdat speculanten dan minder gemakkelijk kunnen zien wanneer ze het beste kunnen uitstappen.

Of Wijers uiteindelijk überhaupt nog in de positie was om 'nee' te zeggen tegen die opsplitsing, is een interessante vraag. En wat er zou zijn gebeurd indien hij toen voor de farma had gekozen in plaats van voor de verf, is ook een leuke.

Maar het is niet eerlijk om Wijers de schuld te geven van het drama. Leg de zwarte piet liever bij het Angelsaksische aandeelhouderskapitalisme.


Jaap Scholing
Woonplaats: Arnhem
22-07-10 23:54
Organon tragiek
Voor de medewerkers van Organon moet het transferbesluit van MSD hard zijn aangekomen. Zij hebben na de verkoop van de aandelen aan een nieuwe eigenaar te goeder trouw en loyaal hun arbeid in dienst van de nieuwe werkgever voortgezet. Wat nu gebeurt is echter een van de mogelijke uitkomsten van de deal destijds. Dat had de leiding van Organon moeten inzien. De vraag is of zij bij de transfer voldoende op haar qui-vive is geweest. Organon was bij de AKZO fusie een van de bijzondere onderdelen van partner KZO; eigenlijk een vreemde eend in de bijt met een sterk afwijkend portfolio. Want een bedrijf dat zo sterk op (toegepaste) research is gebaseerd vraagt om een strategisch georienteerde topleiding. Die heeft AKZO al die jaren nauwelijks gekend. De samenstellende delen waren zo divers dat rentabiliteit feitelijk het enige criterium was waarop de leiding moest sturen. In de top volgden juristen en economen elkaar op die hoofdzakelijk vanuit efficiency oogpunt naar de onderneming keken. Een echte strateeg heb ik niet kunnen ontdekken: feitelijk een gevolg van de mesalliance die AKZO van het begin af aan geweest is. Organon was een der werkelijk strategie-gebaseerde onderdelen van het geheel. Het was dan ook een fundamentele fout van de AKZO leiding om het bedrijf een paar jaar geleden onder te brengen bij een veel groter farma bedrijf zonder na te gaan of het daarin tot werkelijke core-business zou worden verheven, als sterk zelfstandige unit binnen het geheel. Maar wat kun je verwachten van een efficiency georienteerde bedrijfstop die echt strategisch ondernemen nooit zelf als core-activiteit bedreven heeft? Geldelijk gewin is het belangrijkste criterium. De leiding van Organon gaat in deze niet vrijuit, zij had dit niet mogen laten gebeuren. Het bedrijf had door acquisitie (in een vroeger stadium!) de kern moeten worden van een zelfstandig sterk groeiend farma bedrijf. Nu is het te laat. Nu gaat het efficiency denken van de AKZO leiding uiteindelijk ook van dit bedrijf de ondergang betekenen. Ik zeg dit als oud-medewerker van de voormalige textieldivisie van AKZO met treurnis. Ik ben niet optimistisch over het vervolg. Het lijkt me te laat om het genomen besluit nog teruggedraaid te krijgen. MSD have made up their mind. Ook de regering kan niet veel meer doen. Als die iets had willen doen dan had dat veel eerder moeten gebeuren. Ook op regeringsniveau is het strategisch denken nauwelijks van de grond gekomen. Zolang dat niet fundamenteel verandert komt het niet goed met de zogenaamde kenniseconomie. Nederland kan moeilijk loskomen van de koopmansmentaliteit.
Met vriendelijke groet,
Jaap Scholing


Jan
Woonplaats: Purmerend
22-07-10 11:52
Nederland, als kennisland met behoud van de kenniseconomie als doel.

De politiek zou hier een bemiddelende rol in kunnen spelen, maar ik denk wel dat het ergens op de politieke agenda staat.
Als men in Oss een Life Science Park wil oprichten kan die hoogwaardige kennis deels behouden en versterkt worden.
Tijdens mijn stage bij de UT (Enschede) zag ik de professionaliteit van biochemische promovendi bij hun onderzoek voor Organon.
Dus voeg een Life Science Park naast een kennisinstituut samen. Dit kan wel eens heel positief uitpakkenMartin
22-07-10 11:40
De Merck pijplijn is hier te vinden

http://www.merck.com/research/pipeline/home.html?WT.svl=content

Van de vier producten under review (dicht tegen marktintroductie aan want ingediend bij de EMA of FDA) komen er twee van Organon (de laatste twee). In het fase III rijtje staan drie Organon producten.


Arjen Dijkgraaf
22-07-10 11:07
Het alternatief is uiteraard dat we de Europese eenwording nu eens echt serieus aanpakken, ook op economisch gebied. Zodat we gewoon met z'n allen meeprofiteren wanneer Sarkozy 'de Amerikanen belt'.


Hotforum
Gratis je eigen forum
Arjen Dijkgraaf
Homepage
22-07-10 10:51
We kunnen met z’n allen minister Van der Hoeven er van beschuldigen dat ze te weinig doet, maar ik vrees dat ze ook weinig kán doen. Tijdens het debat citeerde ze Merck-topman Richard Clark, die volhield dat de sluiting van Organon een bedrijfseconomisch besluit is dat eigenlijk niets te maken heeft met het Nederlandse vestigingsklimaat. Door dat vestigingsklimaat te verbeteren hou je Organon dus niet open, behalve misschien door dusdanig veel (ongeoorloofde) staatssteun te beloven dat het gaat opvallen.
En dreigen met dwanglicenties levert misschien een leuke afkoopsom op waarmee je die nieuwe campus in Oss kunt oprichten, maar ons dierbare vestigingsklimaat wordt er wel grondig door verpest. Welk bedrijf wil zich nog vestigen in een land dat openlijk bereid is tot deze vorm van politieke chantage?

Het echte probleem zit een niveau dieper. Om een kenniseconomie te zijn heb je niet alleen kennis nodig, maar ook ondernemers die daar een economie van maken. En we zijn al jaren bezig om dat ondernemerschap uit te besteden aan buitenlandse multinationals die, als het er op aankomt, Nederland als een baksteen kunnen laten vallen zonder dat het ze zelf echt pijn doet. De paar R&D-ers die er echt toe doen krijgen een aanbod om mee te emigreren, de rest kunnen ze in de praktijk gewoon vervangen door collega's uit andere landen met hetzelfde opleidingsniveau.
En wat de contacten met Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen betreft: voor de meeste onderzoekers maakt het allang niet meer uit in welk land zijn/haar opdrachtgever zit. Lijkt me sterk dat ze het boze Merck nu met z'n allen gaan boycotten... ze kunnen het zich financieel niet eens veroorloven.

Als je daar fundamenteel iets aan wilt doen, zul je m.i. naar een heel ander ondernemingsmodel toe moeten. Waarschijnlijk heb je het meeste aan kleine, slimme bedrijfjes die waardevol genoeg zijn om door de Amerikanen te worden ingehuurd, maar die tegelijk zo sterk in de regio geworteld zijn dat ze zich niet fysiek laten wegkopen. Wat dat betreft is die lifesciencecampus in Oss niet eens zo'n slecht idee MITS je er in slaagt om hem adequaat in te vullen, dus inclusief voldoende ondernemers die bereid én in staat zijn om dit spelletje mee te spelen.

Iemand ideeën hoe we dat moeten aanpakken?


Arjen Dijkgraaf
21-07-10 18:30
en nog eentje: http://www.nrc.nl/economie/article2585988.ece/Premier_gaat_bellen_met_farmacieconcern_over_MSDArjen Dijkgraaf
Homepage
21-07-10 16:52
Inmiddels is het Kamerdebat afgelopen, zie voor een korte samenvatting http://www.c2w.nl/kamer-gebruik-octrooiwet-tegen-msd.94484.lynkx

De NRC-webredactie koos een paar andere hoogtepunten uit het debat:
http://www.nrc.nl/economie/article2585988.ece/Kamer_wil_herhaling_MSD-ontslagen_voorkomen

Wat dat betreft meldde de Volkskrant vanochtend dat 450 onderzoekers van Solvay Pharma (voorheen Duphar) in Weesp een brandbrief naar de Kamer hebben gestuurd: hun bedrijfsonderdeel werd onlangs overgenomen door het Britse Abbott en de werknemers vrezen dat zij als volgenden de klos zijn: http://www.volkskrant.nl/economie/article1402308.ece/Ook_Solvay_bang_voor_sluiting_onderzoekslab


Jules Ruis
Woonplaats: Eindhoven - Son
Homepage
21-07-10 16:37
Ik ondersteun elke actie om de werkgelegenheid bij Organon voor Nederland te behouden. Organon Oss behoort tot de Brainport-regio Zuidoost-Nederland. Laat de Triple Helix van kennininstellingen, Overheid en bedrijfsleven haar kracht tonen en hulp bieden.

R. Zsom
Woonplaats: Duiven
Homepage
21-07-10 12:03
Het dramatische nieuws over MSD (Organon) heeft ons ook aan de UvA en bij mij persoonlijk (ik heb zelf ook enige tijd bij het fantastische bedrijf Organon mogen werken) diep getroffen. Het verlies van >2000 hoogwaardige research banen zal grote impact hebben op de economie van Nederland en op de aanterkkenlijkheid van onze scheikunde en farmaceutische chemie opleidingen. Ook zullen weer minder PhD's die we opleiden een plek kunnen vinden in Nederland. Hier ligt een zeer belangrijke taak voor de overheid om dit een halt toe te roepen. Eigenlijk had dat al veel eerder moeten gebeuren bij de verkoop van Organon aan Schering Plough.

Van harte ondersteun ik de brief van de Regiegroep Chemie, VNCI, KNCV, Niaba, Nefarma, en Figon aan de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Dr. R.L.J. Zsom
Director HIMS
(Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences)
Faculty of Science
Universiteit van Amsterdam


K. Lammertsma
Woonplaats: Soest
20-07-10 14:23
Het verlies van 2175 banen waarvan ca. 1100 hoogwaardige in de R&D van het vroegere Organon is een van de slechtste signalen voor de universitaire en hogeschool opleidingen scheikunde en farmaceutische wetenschappen. Het ontslag betekent een deuk in wat beoogd wordt met de Sectorplannen Chemie, Nederland Kennisland en Regiegroep Chemie, namelijk het versterken van de instroom en infrastructuur in de chemische sector. Het ontslag zal ook een negatief effect hebben op met ‘Organon’ gelieerde bedrijven, onderzoekscontracten, en onderzoeksinitiatieven zoals TI Pharma.

Kortom, een trieste gebeurtenis met ernstige gevolgen. Ik steun volledig de brief van de Regiegroep Chemie, VNCI, KNCV, Niaba, Nefarma, en Figon aan de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Prof. Koop Lammertsma
Voorzitter Kamer Scheikunde
Afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen, Vrije Universiteit


KNCV
Woonplaats: Den Haag
Homepage
20-07-10 11:25
De KNCV stuurde samen met andere prominente partijen brieven naar het Ministerie EZ en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de Vreugd
19-07-10 09:52
MSD is een Amerikaanse onderneming. Zij zullen om voor hun logisch en verstandig lijkende redenen de R&D activiteiten liever in de VS uitvoeren, hoe zuur dat voor ons in NL is.
Ik denk niet dat een regering zich daar mee moet bemoeien. Wat wel zeer belangrijk is en wat ook een toekomst zou moeten bieden aan al deze hoogopgeleide mensen die mogelijk straks op de arbeidsmarkt komen is dat de regering nu eens werk maakt van de lippentaal: Nederland Kennisland. Stimuleer het ontstaan van kennisintensieve ondernemingen in NL, die hoogopgeleid en ervaren personeel nodig hebben en maak van de nood nu eens een deugd!! Voor je het weet is er een braindrain naar buitenland en gekoppeld met het "buitengewoon goede onderwijs" wordt NL gewoon een handelsnatie, waar (beta)kennis slechts een lage prioriteit heeft.


Koos Voogd
Woonplaats: Amsterdam
18-07-10 23:04
Ik heb eens het jaarverslag 2009 (SEC 10-k filing) van Merck doorgeploegd . Wie kan mij vertellen welke fase II en fase III producten uit de pijplijn van Organon komen? Volgens mij is het meest recente geregistreerde en tot de markt (USA, EU - verwacht) toegelaten geneesmiddel uit de keuken van Organon ORG5222 / SCH900274 met als actief bestanddeel asenapine - tegen schzofrenie. Jaarverslag 2009 Merck

M. van Gool
Woonplaats: Nijmegen
18-07-10 19:44
Onzinnig besluit van MSD. Zo valt het vertrouwen in de vrije markteconomie helemáál weg. Voor wat extra shareholder value een goedlopend bedrijf gewoon opdoeken, de sterke patentpositie heeft MSD nu toch al in handen, de werknemers zijn duur dus die mogen weg. Dit mag de politiek natuurlijk nooit laten gebeuren.

Dennis
18-07-10 13:58
Ontzettend spijtig dat MSD bijna 2200 werknemers ontslaat bij Organon. Dit zal ongetwijfeld een grote klap zijn voor deze mensen, en ook voor de omgeving van het bedrijf. Immers, wie minder te besteden heeft zal ook minder uitgeven.

Toch vind ik het opmerkelijk dat er van MSD verwacht wordt dat men geen werknemers ontslaat. Uiteindelijk is MSD een commercieel bedrijf. Het geld voor bijvoorbeeld onderzoek komt uit investeerders, aandeelhouders en de verkoop van geneesmiddelen; en uiteindelijk verwachten de investeerders (terecht) dat zij hun investering plus een zekere winst terugverdienen, idem voor aandeelhouders (dividend).
Wat zullen de diepere redenen zijn voor het vertrek uit Oss? Schijnbaar kan het onderzoek in de VS beter, sneller, effectiever of goedkoper. De markt veranderd ook, als ik het goed begrijp kopen de grote farmaceuten steeds vaker potentiële medicijnen van kleinere startups. Startups waarvan er in de VS veel meer zijn dan in Nederland. Ik begrijp MSD in dat opzicht wel. Dit zal heus geen beslissing geweest zijn die binnen een dag gemaakt is en waarvan de gevolgen voor MSD compleet onduidelijk zijn.

Wat mij betreft komt de kamer niet terug van vakantie en bemoeien ze zich verder niet met Organon. De ontslagen werknemers - hoe zuur het ontslag ook is - worden door de staat al gesteund door het uitgebreide sociale stelsel en krijgen daarmee misschien wel de mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen. Het starten van een onderzoekscampus is zeker een goed idee, misschien is enige staatshulp daar zelfs gerechtvaardigd.

Maar, MSD via de staat dwingen om de werknemers niet te ontslaan is uiteindelijk contraproductief. De kinderen van deze werknemers moeten ook ergens werken en dat kan uiteindelijk niet bij een multinational die bij voorbaat niet naar Nederland is gekomen omdat je er schijnbaar geen werknemers kan/mag ontslaan.
Beter is als de kamer vanaf september een constructief debat houdt over wat er nodig is om van Nederland een land te maken waar MSD zijn onderzoek in eerste instantie sowieso niet weg had willen halen, kunnen ze meteen het onderwijs en het ondernemersklimaat aanpakken. Het gaat immers over de kenniseconomie die we zo graag nastreven.

Zie ook stuk NRC: http://weblogs.nrc.nl/commentaar/2010/07/09/hoogwaardig-ontslag/


Juul Molecuul
17-07-10 23:58
Belachelijk deze ontslagronde, je ziet direct waar we staan, zowel voor die Amerikaanse board als voor de overheid. Kenniseconomie is topprioriteit, blijkbaar alles behalve de chemie, bloody shame.

Dr.Joop Koster
Woonplaats: CH-Nyon
17-07-10 22:55

Dit is wat men noemt globalisatie.
Een goede firma zoals Organon werd door zijn ex-eigenaar Akzo NObel niet meer als core business gezien en werd voor veel geld verkocht. Van dit geld kocht Akzo de rest van ICI---
coatings-- Eigenlijk is Akzo voor deze toestand verantwoordelijk, en zal de ontslagen werknemers van ex-Organon in dienst moeten nemen.De regering kan hier geen moer tegen doen.
It is what it is.


JohannesElzinga
Woonplaats: Deventer
17-07-10 22:44
Eerlijk gezegd zag ik enkele jaren geleden het doem scenario, dat nu realitiet is geworden, al aankomen, toen Akzo zijn farmacie groep Organon verkocht aan Schering-Plough. Het was Akzo topman Wijers die toen Organon verkwanseld heeft, daardoor de toezegging herroepend dat Organon verzelfstandigd zou worden. Als Wijers straks binnen Paars Plus opnieuw minister wordt weten we wat we kunnen verwachten betreffende Nederland als kennisland.
Tevens is het dieptriest dat Balkenende, de man die ooit opriep tot een hernieuwde VOC mentaliteit in Nederland, zich door de Amerikaanse farmaceutische Armada laat kisten.


Frans Orthel
Woonplaats: Nijmegen
17-07-10 17:48
Regering en bedrijfsleven zouden moeten zorgen dat de onderzoeksorganisatie onder een andere paraplu door kan functioneren, uiteraard wel met nieuwe taakstelling.

Ruud Goedknegt
Woonplaats: Waverveen
17-07-10 16:43
Kent u me nog?
Gezien de onzekere positie van u en/of uw collega's bij MSD hebt u misschien wat aan mijn persoonlijke ervaringen.
1979 was ook een crisis jaar. Mijn baas ontsloeg de helft van het personeel. Ik kon een jaarcontract krijgen in de VS. Dat was boffen. Maar toen ik in 1980 terug kwam in Nedrland kon ik geen baan krijgen. Ondanks respect voor mijn vakkennis vond men mij te oud.
Maar nu komt het: Ik kreeg geen uitkering, zelfs geen bijstand,, want ik was vrijwillig naar de VS gegaan. Ik moest mijn huis verkopen, maar gezien de lage koopprijzen, was het geld toeleggen. Wees dus gewaarschuwd!

Er zat niets anders op dan zelf een bedrijf starten. Ik kreeg een startkapitaal tegen 22% rente. Maar gezien de crisis zat geen klant op mij te wachten. Dit was vier jaar armoe. Daarna kroop ik uit het dal en mijn bedrijf, Bester, groeide en bloeide en kreeg een goede naam in de Benelux. U bent opnieuw gewaarschuwd: eigen baas is niet voor iedereen weggelegd. Als Sint Willibrord moet je huis en haard verlaten en je zult jaren moeten vechten voor je idealen, voordat je echt succesvol bent.

Uw collega's zijn plotseling uw concurrenten op de arbeidsmarkt. Maar zie het anders, het hangt ook van uw eigen instelling af. Samen met uw collega's kunt u nieuwe wegen inslaan. Ga samen op zoek naar leiders in uw omgeving en laat hen weten dat ze op u kunnen rekenen. Want leiders kunnen het niet alleen. Dus niet wachten tot de overheid wat voor u doet: het gaat om uw toekomst, dus u moet er aan werken. Maak gebruik van het forum van de KNCV. Kom met ideeën en steun andermans ideeën. Noem man en paard; draai er niet omheen. Meer dan 20 man hebben al het forum gebruikt om hun hart te luchten, maar nu moeten we verder. Schrijf niet wat anderen moeten doen, schrijf wat u zelf kunt en wilt doen, samen met wie.
null


Adverteerder:
1 2 
Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie